Oferta dla wydawców

Digital Contact oferuje współpracującym wydawcom możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi adserwerowej wszystkich realizowanych na ich serwisach kampanii reklamowych na bazie technologii SMART+

 • Sprawne i efektywne zarządzanie powierzchnią reklamową
 • Zwiększenie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży powierzchni reklamowej
 • Uatrakcyjnienie i uwierzytelnienie oferty handlowej dla reklamodawców
 • Całkowita kontrola zasobów medialnych serwisu (powierzchnia reklamowa, liczba i profil użytkowników, wizerunek)
 • Wiedza statystyczna będąca podstawą do rzetelnych rozliczeń z klientami oraz służąca do ciągłego podnoszenia oglądalności witryny
 • Wygodny system rozliczeń z reklamodawcami

Każdy z współpracujących wydawców otrzymuje bezpośredni dostęp do systemu raportowania i bieżącego monitoringu stanu realizacji poszczególnych kampanii. Po ich zakończeniu, dostarczane są szczegółowe raporty, które w wyczerpującym zakresie przedstawiają wszelkie zrealizowane parametry komunikacyjne. Dotyczy to nie tylko kampanii realizowanych za pośrednictwem Digital Contact, ale wszystkich aktywności reklamowych emitowanych na serwisach wydawcy.

Formularz zgłoszeniowy


Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego będzie Digital Contact sp. z o.o. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia danych. Pełną treść informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie Polityki prywatności.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki przystąpienia do sieci Digital Contact oraz realizowania przez Wydawców Kampanii zlecanych przez Digital Contact i otrzymywania przez nich w zamian zapłaty.

I. DEFINICJE

 1. Flat Fee – model rozliczeniowy opierający się na stałej obecności Reklamodawcy na udostępnionej przez Wydawcę Powierzchni Reklamowej.
 1. Kliknięcie – aktywacja przez Użytkownika Linku Docelowego na stronie Wydawcy.
 1. Mailing – forma emisji reklamy do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie treści reklamowych za pośrednictwem podanych adresów mailowych.
 1. Materiały Klienta –linki, informacje, bannery, materiały graficzne Klienta, umożliwiające realizację celów poszczególnych Kampanii zlecanych przez sieć Digital Contact.
 1. Model CPA – Cost Per Action – model rozliczeniowy umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie aktywnych, zamierzonych działań, polegających np. na wypełnieniu formularza, ankiety lub wykonaniu innych działań wskazanych przez Digital Contact.
 1. Model CPC – Cost Per Click – model rozliczeniowy polegający na zapłacie przez Klienta za pojedyncze kliknięcie w reklamę, które przekierowuje Użytkownika na Stronę Docelową.
 1. Model CPL – Cost Per Lead – model rozliczeniowy, gdzie Klient płaci za pozostawione przez Użytkownika dane kontaktowe.
 1. Model CPM – Cost Per Mile – model rozliczeniowy polegający na zakupie pakietów składających się z 1000 odsłon danej kreacji za określoną kwotę pieniężną.
 1. Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe zbierające anonimowe dane o Użytkowniku, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
 1. Model hybrydowy – połączenie dwóch lub więcej modeli rozliczeniowych.
 1. Narzędzia Komunikacji Wydawcy – strony internetowe, komunikatory, newslettery, bazy mailingowe, za pomocą których Wydawca realizuje Kampanie zlecane przez Digital Contact.
 1. Powierzchnia Reklamowa – udostępniona przez Wydawcę powierzchnia w serwisach internetowych prowadzonych, zarządzanych lub administrowanych przez Wydawców, na której odbywa się emisja poszczególnych Kampanii zleconych przez sieć Digital Contact.
 1. Wynagrodzenie – świadczenie pieniężne płacone przez Digital Contact na rzecz Wydawcy z tytułu zrealizowania przez niego kampanii zlecanych przez sieć Digital Contact. Wysokość Wynagrodzenia jest określana indywidualnie dla każdej Kampanii zlecanej przez Digital Contact.
 1. Regulamin – niniejszy dokument dotyczący zasad i warunków uczestnictwa w sieci Digital Contact.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy siecią Digital Contact a Wydawcą.
 2. Za zrealizowane Kampanie zlecone przez Digital Contact Wydawca otrzyma zapłatę ustaloną wg Umowy.
 3. Zawarcie Umowy i przystąpienie do sieci Digital Contact są dobrowolne i nie podlegają żadnym opłatom.
 4. Należne Wydawcy środki z tytułu zrealizowanych kampanii zleconych przez Digital Contact wypłacane są przelewem na wskazany przez Wydawcę rachunek bankowy.
 5. Wydawca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym lub niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawia Digital Contact faktury na dane: Digital Contact Sp. z o. o.  ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, NIP: 5213673010 i przesyła je na adres korespondencyjny: Digital Contact Sp. z o.o. Grupa Tarsago Polska ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn) 02-672 Warszawa
 6. Digital Contact nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Kampanii oraz związane z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy.
 7. Digital Contact nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wydawcę w związku z wykonywaniem Umowy i realizowaniem poszczególnych Kampanii, powstałe z przyczyn niezależnych od Digital Contact.
 8. Wydawca sam odpowiada za wykonywane przez siebie czynności będące przedmiotem Umowy i ponosi wyłączne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością.